แปลภาษา


ระบบแปลภาษา

# Google™ Translate
# Microsoft® Translator

Disclaimer

แปลภาษาออนไลน์ที่ได้ให้บริการหรือเผยแพร่นี้ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ จัดทำขึ้นนี้เผยแพร่ให้ใช้งานแก่สาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ร่วมสนับสนุนโดยสมัครใจ ดังนั้น จึงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียประโยชน์ในการใช้ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นใดของบุคคลใดทั้งสิ้น

Update History

08-05-2556 ปรับปรุงระบบแปล รองรับ 29 ภาษา
04-05-2556 จดโดเมน และแยกเวบไซต์ www.THAI-TRANSLATOR.com
16-03-2556 ปรับปรุงหน้าตา พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการแสดงผล
11-02-2556 เพิ่มระบบแปลภาษา Google Translate
05-08-2554 เพิ่มระบบแปลภาษา Microsoft® Translator
05-08-2554 พัฒนาเว็บ แปลภาษา ให้บริการภายใต้เวบไซต์ www.ONLINE-ENGLISH-THAI-DICTIONARY.com


ถ้าได้ทดลองใช้บริการ หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ แล้วมีคำแนะคำติชม ปรับปรุงแก้ไข หรืออื่น ๆ เขียนอีเมลส่งมาที่ ทุกความเห็นยินดีน้อมรับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
8 พฤษภาคม 2556